KİTAB LİNKLƏRİ

Bu linklər son günlərdə müxtəlif yerlərdə qarşıma çıxıb. Hədsiz dərəcədə çox lazımlı kitablardır. Seçim çox olduğuna görə bir az qorxub oxumağı ertələyə bilərik, amma gündə ən azından 10 dəq. vaxt ayıraraq hər hansısa birindən başlamaq olar. 10 dəq. ilə nə olar deməyin, hər hansısa bir günü oxumamaqdansa, hər gün 10 dəq. oxumaq daha faydalı olar. İnsan çox seçim olanda qərar verə bilmir, hətta daha çoxunu etmək istəyir. Ancaq çalışın o böyük hədəfləri xırdalayın, az da olsa, bir yerdən başlayın. Az çoxdan daha artığıdır.
Bir-bir baxmamışam, 10 mindən çox kitab olar. Bu isə 10 mindən çox təcrübəli insan həyatı deməkdir. Mən səhv edərək yaşayıb öyrənmək istəyirəm deməyin, başqalarının səhvlərindən də nəticə çıxara bilərik 🙂
1) 4000 PDF KİTAB https://bit.ly/3bz3Zgh
2) 5000 PDF KİTAB https://bit.ly/2QJyJTN
3) PDF KİTABLAR https://bit.ly/2UjVEqW
4) AZƏRBAYCAN DİLİNDƏ PDF-LƏR https://bit.ly/3bvFvUW
5) 40 GB PDF https://bit.ly/2JiYndV